Dodajemy nowe strony

Dodawanie stron nie różni się zbytnio od dodawania wpisów. Odpowiednią zakładkę z listą stron znajdziemy w panelu administratora w zakładce „Strony”. Po wejściu wyświetli się, tak samo jak w przypadku wpisów, sekcja „Wszystkie strony”. Znajduje się tu lista wszystkich stron, które utworzyliśmy w naszym serwisie.

Aby dodać nową stronę, należy na liście stron kliknąć w przycisk „Dodaj nową”. Wyświetlony zostanie ekran dodawania nowej strony.